Bezwaar WOZ

Wat is een WOZ waarde?

 

Elk jaar in januari of februari stuurt de gemeente u een bericht over de WOZ waarde van uw woning. WOZ is de afkorting van ‘waardering onroerende zaken’. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland voor de belastingheffing. Het doel van deze wet WOZ is om alle woningen op dezelfde manier te taxeren, zodat ook de belasting voor iedereen op dezelfde manier berekend kan worden. 

De WOZ-waarde wordt gebaseerd op het bedrag dat de woning op zal leveren wanneer deze wordt verkocht.

 

Deze waarde is afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, de staat van onderhoud  en het type woning. De waarde van de woning kan stijgen of dalen stijgende of dalende prijzen op de huizenmarkt. Belastingen die afhankelijk zijn van de hoogte van de WOZ-waarde van je woning zijn:

  • Eigenwoningforfait 

  • Onroerendezaakbelasting

  • Watersysteemheffing

  • Rioolheffing

  • Erf-of schenkbelasting over een woning

Bezwaar maken

 

Het is belangrijk dat de WOZ waarde elk jaar goed wordt gecontroleerd zodat u niet teveel belasting betaald. Hoe hoger uw WOZ waarde, hoe hoger de belastingen die u moet betalen! Bent u het niet eens met deze waarde en wilt u gratis bezwaar maken? Meld u dan snel aan zodat wij u kunnen helpen.