Eigenwoningforfait

Wat is het eigenwoningforfait?

Voor uw eigen woning moet u een bedrag bij uw inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.  De belastingdienst ziet het hebben van een eigen woning als een bron van inkomsten. Hoe lager de WOZ-waarde van uw woning, hoe minder belasting u betaald.

Wat houdt dat in?

Bij een gegrond bezwaarschrift wordt de WOZ-waarde van uw woning verlaagd waardoor u jaarlijks minder belasting betaalt. Als WOZ-waarde van uw eigen woning wordt verlaagd van € 400.000,00 naar € 375.000,00 dan levert dat alleen al voor het eigenwoningforfait een besparing op van € 175,00. De gemiddelde besparing bij een verlaging van de WOZ-waarde is op jaarbasis € 250,00. Meldt u snel aan zodat wij geheel gratis voor een belastingbesparing kunnen zorgen.

 

Eigenwoningforfait