Heeft u na 1 januari 2020 een woning gekocht en vindt u de WOZ-waarde van de nieuwe woning te hoog? Dan is het alsnog mogelijk om bezwaar te maken tegen de te hoge WOZ-waarde.

Elk jaar stuurt de gemeente u in januari of in februari een bericht over de WOZ-waarde van uw woning. Als u de WOZ-waarde te hoog vindt moet er binnen 6 weken bezwaar worden ingediend. Maar wat nu als u in d...

Hij valt dezer dagen weer op de deurmat: de gemeentelijke belastingbrief. Nooit leuk, máár: bezwaar maken helpt. En gelukkig wonen we niet in Delft.

Het is weer even schrikken dezer dagen. Bij meer dan 260.000 Haagse huishoudens ploft er een bommetje op de deurmat in de vorm van een brief. Of u even honderden euro's wilt overmaken naar een rekening van de gemeente Den Haag, zo lui...

De gemeente Amsterdam geeft erfpachters een korting van twee procent op de WOZ-waarde, waarover in 2019 de gemeentelijke belasting moet worden afgedragen.

Dat blijkt uit een zogeheten raadsbrief die onlangs door wethouder Financiën Udo Kock aan de raadscommissies Financiën en Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening werd gestuurd. Het gaat om een eenmalige verlaging van de WOZ-be...

De WOZ-waarde van woningen in Leusden stijgt in sommige gevallen enorm. Velen tasten in het duister over het waarom.

De gemiddelde WOZ-waarde van een tiental huizen in de wijk Rozendaal steeg met gemiddeld 18 procent, zo berekende Leusdenaar Jan de Vries (54). Naar aanleiding van zijn verhaal in deze krant volgden veel reacties van Leusdenaren die hetzelfde ervoeren. De hogere WOZ...

Als het aan de VVD in Dordrecht ligt, worden zonnepanelen op een woning niet meegerekend bij de vaststelling van de WOZ-waarde.

De partij vindt het ongewenst dat zonnepanelen worden belast, omdat dit een negatieve invloed zou hebben op het doel om de stad te verduurzamen. De partij roept het college met schriftelijke vragen op voortaan af te zien de panelen mee te tellen bij de wa...

Goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen in Westland: de gemeente rekent deze niet mee in de waardering onroerende zaken (WOZ-waarde) van de woning. Van een hogere onroerendezaakbelasting is dan ook geen sprake.

Dat laat de gemeente Westland weten nadat begin deze week ophef ontstond over de ‘boete’ die zonnepanelen zouden opleveren. Gesteld werd dat huizenbezitters meer belast...

Afgelopen jaar hebben 26 gemeenten (in totaal meer dan 360.000 koopwoningen) een onvoldoende gekregen voor het vaststellen van de WOZ-waarde. In de afgelopen vier jaar zijn bijna honderd gemeenten (in totaal anderhalf miljoen koopwoningen) door de Waarderingskamer op de vingers getikt.

Dat blijkt uit documenten die de NOS heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van b...

Woningeigenaren die bezwaar willen maken tegen de woz-waarde van hun huis, krijgen daarvoor een extra instrument in handen. Gemeenten moeten voortaan volledig inzicht geven in de gegevens die ze gebruiken om tot een waardebepaling van een huis komen. 

Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad, die oordeelde in een langslepende juridische procedure tussen adviesbureau Henk va...

Overal in het Groene Hart is de WOZ-waarde van woningen keurig meegestegen met de huizenprijzen, behalve in Kaag en Braassem. Apart, vinden makelaars.

De WOZ-waarde (de geschatte marktwaarde van een woning, gepeild op 1 januari van het jaar ervoor) van de gemiddelde woning in deze gemeente daalde met 0,4 procent ten opzichte van het vorige jaar, berekende het CBS. Gemiddeld was de...

KAARTJE I De WOZ-waarde van huizen in Dordrecht is dit jaar het meest gestegen van alle gemeenten uit de regio. Ten opzichte van vorig jaar ligt het bedrag 6,8 procent hoger.

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een woning op 1 januari van het voorafgaande jaar. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen. Op basis van die waarde worden allerlei belastingen en heffingen bepa...

Please reload