Gratis

Alle onroerende zaken worden jaarlijks door de gemeente gewaardeerd: de WOZ waarde. Bent u eigenaar of huurder van een onroerende zaak, zoals een woning, appartement of recreatiewoning? Dan krijgt u ieder jaar van de gemeente of samenwerking een aanslag met een WOZ waarde. De WOZ waarde heeft grote invloed op veel belastingen. Het is dus van groot belang dat de waarde eerlijk en juist wordt vastgesteld. Hoe hoger uw WOZ waarde, hoe hoger de belastingen die u moet betalen! Bent u het niet eens met deze waarde en wilt u kosteloos WOZ bezwaar maken, wij helpen u graag.

Gratis bezwaar, hoe kan dit?

Volgens de wet (artikel 7:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht) is de gemeente verplicht de kosten, die u voor de behandeling van het bezwaar en beroep redelijkerwijs heeft moeten maken, te vergoeden wanneer u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt.

Wat houdt dat in?

Bij een gegrond bezwaarschrift wordt de WOZ-waarde van uw woning verlaagd waardoor u jaarlijks minder belasting betaalt. De gemeente betaalt in dat geval een vergoeding aan ons. Deze vergoeding dekt volledig onze kosten en vormt onze beloning. Wordt het bezwaarschrift afgewezen, dan nemen wij alle kosten voor de betreffende zaak voor onze rekening. Zodoende zijn er voor u dus geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.