FAQ's

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers staan u graag te woord.

 

Gratis bezwaar, hoe kan dit?

Volgens artikel 7:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is de gemeente verplicht de kosten, die u voor de behandeling van het bezwaar en beroep redelijkerwijs heeft moeten maken, te vergoeden wanneer u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt. In het bezwaarschrift dat wij indienen verzoeken wij de gemeente om deze wettelijke vergoeding rechtstreeks aan ons over te maken. Deze vergoeding dekt volledig onze kosten. U hoeft verder niets te betalen.

 

Lukt het ons niet om de WOZ-waarde van uw woning te verlagen, dan nemen wij ons verlies.

Is het zinvol om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde?

Ja, in de afgelopen jaren maakten zo’n 220.000 huiseigenaren bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde, 40% hiervan werd in het gelijkgesteld. De ervaring leert dat bezwaar maken via een gespecialiseerd WOZ-bureau een veel grotere kans van slagen heeft. Maakgratisbezwaar.nl streeft naar een slagingskans van meer dan 75%. U bespaart u al snel enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar.

Waarom moet ik voor maakgratisbezwaar.nl kiezen?

Maakgratisbezwaar.nl is een kleinschalig bedrijf waarbij u onze volledige aandacht heeft. Tevens richten wij ons alleen op particulieren waardoor uw belang voorop staat.

 

Andere bureaus richten zich veelal ook op industriële objecten, woningbouwcorporaties, bedrijfspanden etc. Uw belang heeft bij maakgratisbezwaar.nl dus onze volledige aandacht. Maakgratisbezwaar.nl is er speciaal voor de particulier!

 

Met onze kennis en ervaring kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Ons team heeft inzage in alle vergelijkbare verkochte woningen in uw buurt, woningprijsindex en rechterlijke uitspraken. Gunstige rechterlijke uitspraken bieden goede mogelijkheden voor een geslaagd bezwaar.

Wanneer beslist de gemeente over mijn bezwaarschrift?

De gemeente heeft het hele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen op uw bezwaar. Meestal heeft u echter binnen enkele maanden al een uitspraak.

Wat zijn goede redenen voor bezwaar?

Een goede reden om bezwaar te maken is als de gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald aan de hand van woningen die niet vergelijkbaar zijn met uw woning. Of geen rekening heeft gehouden met bijvoorbeeld de volgende redenen:

  • Kenmerken van mijn woning kloppen niet (bijv. inhoud- of perceelgrootte onjuist)

  • Referentiewoningen zijn slecht vergelijkbaar (bijv. grootte van de woning)

  • Achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken (bijv. slecht schilderwerk, lekkage)

  • Bodemverontreiniging en asbest

  • Gedateerde keuken en/of badkamer

  • Overlast (bijv. geluidsoverlast, ligging aan doorgaande weg, nabij school)

 

In ons aanmeldformulier vindt u een uitgebreide lijst van redenen voor bezwaar. Bij de onderbouwing van uw bezwaarschrift houden wij rekening met deze redenen.

Ik heb mijn woning net verkocht / gekocht en de WOZ-waarde is veel hoger vastgesteld dan de verkoopprijs van de woning, hoe kan dat?

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast aan de hand van verkoopcijfers van woningen die zijn verkocht op of rond 1 januari 2019 (de waardepeildatum). Als uw woning later in het jaar is verkocht kan de gemeente van mening zijn dat de verkoop van uw woning te ver van de waardepeildatum ligt. Bezwaar maken heeft zeker zin omdat de verkoop van uw woning het beste de waarde van 2020 aangeeft.

 

Kan ik als huurder ook bezwaar maken?

Met ingang van 1 oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat de WOZ-waarde voor een gedeelte de maximale huurprijs voor woningen met een gereguleerde huur (huursubsidiewoningen) bepaalt. Dit heeft als gevolg dat huurders met ingang van 1 oktober 2015 een belang hebben bij de WOZ-waarde van hun huurwoning.

 

Waarom zou ik niet zelf een bezwaarschrift indienen?

Een veelgemaakte argument door particulieren is te verwijzen naar gedaalde marktprijzen terwijl de WOZ-waarde van hun woning niet of minimaal is verlaagd. Echter de gemeenten wijzen dit argument meestal af daar de WOZ-waarde volgens de Wet WOZ gebaseerd moet zijn op daadwerkelijk verkochte woningen in uw buurt rond waardepeildatum. De medewerkers van Maak Gratis Bezwaar hebben volledig inzicht in alle verkochte woningen in heel Nederland.

 

Hoe wordt mijn WOZ-waarde door de gemeente bepaald?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw woning aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2019 zijn verkocht. Hierbij wordt er vaak geen rekening gehouden met de verschillen tussen uw woning en de vergelijkbare woning. Als Maak Gratis Bezwaar bezwaar voor u maakt, zullen wij deze verschillen in kaart brengen. Ook zijn er vaak betere vergelijkbare woningen die de gemeente niet heeft opgemerkt. De medewerkers van Maak Gratis Bezwaar hebben inzicht in alle woningen die in uw buurt zijn verkocht en kan dus in het bezwaarschrift aangeven welke woningen er beter vergelijkbaar zijn met uw woning.

 

Hoelang heb ik de tijd om bezwaar te maken?

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. Het is eventueel mogelijk om een pro-forma bezwaar in te dienen, als u nog niet zeker weet of u bezwaar wilt maken. Bij een pro-forma bezwaar wordt de termijn van 6 weken met twee tot vier weken verlengd.

De gemeente heeft tot het einde van het jaar om uitspraak te doen op u bezwaarschrift.

 

Mijn buurman heeft eenzelfde woning maar een lagere WOZ-waarde. Hoe kan dat?

Een veel gemaakte fout is te verwijzen naar de lagere WOZ-waarde van de buurman. Meestal wijst de gemeente deze grond voor bezwaar af en zal refereren aan de verkochte referentiewoningen. Als u Maak Gratis Bezwaar inschakelt dan stellen wij nader onderzoek in naar de WOZ-waarden van andere woningen in uw buurt. Tevens verwijzen wij naar rechterlijke uitspraken over het gelijkheids- en het meerderheidsbeginsel. Dit verhoogt sterk de slagingskans van uw bezwaar.

 

Als de WOZ-waarde van mijn woning na het bezwaar niet of onvoldoende wordt verlaagd, kan ik dan in beroep gaan?

Ja, u kunt binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak in beroep te gaan bij de rechtbank. In dat geval bent u €45 aan griffiekosten verschuldigd. In onderling overleg kunt u maakgratisbezwaar.nl machtigen om namens u in beroep te gaan.