Zoeken
  • danielleslootweg

Gemeentelijke lasten grote gemeenten dalen


In de periode van half januari tot begin maart ontvangt u de WOZ-beschikking voor 2017. Begin januari kwam in het nieuws dat de woonlasten in de grote gemeenten dit jaar dalen. Huurders betalen 1 procent minder dan in 2016 en voor woningeigenaren gaat het om een daling van 0,2 procent. In de 38 onderzochte gemeenten woont 40 procent van de Nederlandse bevolking. De grootste daling van de woonlasten voor huiseigenaren, zoals ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing, is in Amsterdam met 3,7 procent (27 euro). In Deventer is de sterkste stijging van de lasten, met 4,5 procent (35 euro). De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning zijn het laagst in Den Haag (549 euro) en het hoogst in Delft (845 euro). Huurders zijn in Nijmegen het goedkoopst af. Zij betalen gemiddeld 58 euro aan woonlasten. In Zaanstad zijn ze met 562 euro het duurst. De woonlasten in grote gemeenten dalen dit jaar. Huurders betalen 1 procent minder dan in 2016 en voor woningeigenaren gaat het om een daling van 0,2 procent. Dat maakt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen dinsdag 3 januari bekend. Gezien de stijging van de huizenprijzen, welke in grote delen van Nederland heeft plaatsgevonden, zullen de WOZ-waarden van veel huiseigenaren na een aantal jaren van daling, nu weer gestegen zijn. De WOZ-waarde is de grondslag voor de onroerende zaakbelasting. De woonlasten zullen naar verwachting dan ook niet lager uitvallen. De waardepeildatum voor de WOZ-waarde voor 2017 is 1 januari 2016. Indien uw WOZ-waarde teveel is gestegen of te hoog is vastgesteld kunt u contact opnemen met Maak Gratis Bezwaar.

Bron: https://www.coelo.nl/images/rapporten/KBGG_2017.pdf


19 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven