Zoeken
  • Albert Sok AD.nl

VVD Dordrecht: Zonnepanelen niet optellen bij WOZ-waarde


Als het aan de VVD in Dordrecht ligt, worden zonnepanelen op een woning niet meegerekend bij de vaststelling van de WOZ-waarde.

De partij vindt het ongewenst dat zonnepanelen worden belast, omdat dit een negatieve invloed zou hebben op het doel om de stad te verduurzamen. De partij roept het college met schriftelijke vragen op voortaan af te zien de panelen mee te tellen bij de waardebepaling van onroerend goed.

Aanleiding voor de vragen is een uitspraak van de rechtbank in Emmen. Die oordeelde dat zonnepanelen waardeverhogend zijn en dus mogen worden meegerekend in de WOZ-waarde.

Straffen

De VVD vindt juist het tegenovergestelde. Raadslid Robin Noldus: ,,Met de uitdagingen van de klimaatdoelstelling en de energietransitie kan het toch niet zo zijn dat we mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen hiervoor straffen met een hogere onroerendezaak-, hogere waterschaps- en een hogere inkomstenbelasting. Het lijkt ons onwenselijk om de groei van duurzaam opgewekte energie te remmen met zulke maatregelen.''

Bron: https://www.ad.nl/dordrecht/vvd-dordrecht-zonnepanelen-niet-optellen-bij-woz-waarde~ac66c126/


2 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven