Zoeken
  • Financieel Dagblad

Amsterdam verlaagt WOZ van erfpachters met 2 procent


De gemeente Amsterdam geeft erfpachters een korting van twee procent op de WOZ-waarde, waarover in 2019 de gemeentelijke belasting moet worden afgedragen.

Dat blijkt uit een zogeheten raadsbrief die onlangs door wethouder Financiën Udo Kock aan de raadscommissies Financiën en Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening werd gestuurd. Het gaat om een eenmalige verlaging van de WOZ-beschikking voor vastgoed op erfpachtgrond. De WOZ-beschikkingen worden uiterlijk op 28 februari 2019 verzonden.

Aanleiding voor de eenmalige verlaging is een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de berekeningssystematiek voor de zogeheten erfpachtcorrectie naar de prullenbak verwezen. De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten bij het waarderen van woningen een opslag of correctie moeten toepassen als deze op erfpachtgrond staan. ‘Het actualiseren en herijken van de berekeningssystematiek is een complex proces dat naar inschatting van verschillende deskundigen minimaal zes maanden vergt. De resultaten hiervan kunnen derhalve niet worden meegenomen in de WOZ-beschikkingen 2019. Een eenmalige verlaging van twee procent doet recht aan de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam, neemt naar verwachting onzekerheid bij woningeigenaren weg en voorkomt het onnodig ontstaan van een toename van het aantal bezwaar- en beroepschriften’, schrijft wethouder Financiën Udo Kock.

De gemeente heeft zeker zes maanden nodig voor het aanpassen van de berekeningssystematiek doordat een zorgvuldige wetenschappelijke analyse noodzakelijk is. Voor het maken van deze analyse zijn enkele hoogleraren Vastgoed en Lokale Belastingen van verschillende universiteiten benaderd. om welke hoogleraren het gaat, kan de gemeente nog niet zeggen, omdat het lijstje nog niet definitief is. ‘Het onderzoek leidt naar verwachting niet tot een fundamentele wijziging van het berekeningsmodel, maar kan wel aanleiding zijn om onderdelen uit dat model aan te passen of wegingsfactoren te herzien.’

WOZ-waarde zal toch stijgen

De verlaging van twee procent betekent dat de WOZ-waarde in 2019 voor vrijwel alle woningen nog steeds stijgt ten opzichte van het voorgaande belastingjaar, gezien de gemiddelde waardestijging voor woningen in Amsterdam met 13,4 procent, voorziet Kock. De gemeente koos voor een korting van twee procent omdat dit iets boven het hoogste percentage ligt dat de rechtbank in eerdere uitspraken hanteerde bij het verlagen van de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde. ‘Daarmee wordt naar verwachting het aantal bezwaar- en beroepsschriften beperkt.’

De eenmalige verlaging leidt in 2019 tot een derving van zo’n één miljoen euro aan onroerendezaakbelasting (OZB). Kock: ‘Aangezien de aanpassing eenmalig is, zijn er geen negatieve financiële gevolgen voor de begrote opbrengsten OZB in 2020 en volgende jaren.’

Erfpachtcorrectie getorpedeerd

De aanpassing van de erfpachtcorrectie werd aangezwengeld door de Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam (Seba). Vastgoedhoogleraar Peter van Gool schreef eind 2018 voor Vastgoedmarkt een bijdrage over de achterhaalde berekeningsmethodiek voor de erfpachtcorrectie, die diende als munitie voor de rechtbank om de berekening van de erfpachtcorrectie te torpederen. In juni 2018 kreeg Van Gool nog de versierselen van een koninklijke onderscheiding opgespeld door Udo Kock, in zijn rol als loco-burgemeester.


6 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven