Rekenvoorbeelden belastingbesparing

Besparing bij de verlaging van de WOZ waarde van uw eigen woning

Hoeveel kunt u in 2020 besparen als de de WOZ waarde van uw woning wordt verlaagd? Dit leggen wij u uit.

We gaan in voorbeeld hieronder uit van een woning in de gemeente Voorschoten met een WOZ-waarde van € 220.000,- die verlaagd wordt naar € 200.000,-. 

Uitgangspunten

 

 

 

Uw belastingbesparing (op jaarbasis)*

 

 

 

 

 

 

Op basis van de WOZ-waarde wordt u elk jaar aangeslagen voor diverse belastingen. Een lagere WOZ-waarde levert dus een jaarlijks terugkerende belastingbesparing op.

Besparing bij de verlaging van de WOZ waarde van een woning die u heeft geërfd

Om u een beeld te geven van de erfbelasting die u kunt besparen door een verlaging van de WOZ-waarde, staat hieronder een rekenvoorbeeld.*

 

 

 

 

Uitgaande van de tarieven in de erfbelasting geldend voor 2020, zorgt deze verlaging van de WOZ-waarde voor een besparing in de te betalen erfbelasting van maar liefst € 4.000,-.*

* Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

 

Besparing Maak Gratis Bezwaar