Hoe lager de WOZ waarde, hoe lager de aanslag erfbelasting

Als u erfgenaam bent en de woning of het bedrijfspand horen bij de boedel, dan is de WOZ waarde hiervan van groot belang voor de hoogte van de erfbelasting die u moet betalen. 

Als erfgenaam moet u met de belastingdient af rekenen voor wat betreft de te betalen erfbelasting. Hoeveel erfbelasting u verschuldigd bent hangt af van:

-uw relatie tot de overledene (de erflater);
-de hoogte van de erfenis;
-eventuele fiscale vrijstellingen

Als de  WOZ-waarde te hoog is dan betaald u al snel tienduizenden euro's teveel belasting. Als de WOZ waarde met € 20.000,00 wordt verlaagd, levert dit u een besparing op van € 6.000,00 bij 30% erfbelasting. Het is dus van groot belang dat de gemeente de WOZ waarde van uw woning correct vaststelt. Als u het vermoeden heeft dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld, meld u dan bij ons aan en wij zullen de procedures voor u voeren. Wij kunnen u twee procedures aanbieden, de snelle procedure en de standaard procedure.

De snelle procedure

Bij de snelle procedure stuurt Maak Gratis Bezwaar de gemeente een uitgebreide brief en verzoeken wij om een nieuwe WOZ beschikking op uw naam (de naam van de erflater) met argumentatie voor een lagere WOZ waarde.

Het zal ongeveer twee maanden duren en kost € 250,00. Als wij de beschikking op uw naam hebben ontvangen controlen wij of de WOZ waarde is verlaagd naar de waarde die wij hebben voorgesteld. Als de gemeente de waarde niet heeft aangepast dan zullen wij alsnog de standaard procedure voor u starten en vervallen kosten van € 250,00.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

- ondertekende machtiging

- aanvullende informatie

- oorspronkelijke aanslag

- verklaring van erfrecht

Deze gegevens kunt u uploaden in het aanmeldformulier of per post of mail naar ons toesturen

 

De standaard procedure

De standaard procedure is geheel gratis maar duurt een stuk langer. Maak Gratis Bezwaar vraagt de gemeente om een nieuwe beschikking op uw naam (de naam van de erflater). De gemeente moet die beschikking binnen 8 weken naar ons toesturen. Wij zullen de beschikking controleren en geheel gratis WOZ  bezwaar voor u indienen. Dit bezwaar wordt dan binnen een jaar door de gemeente afgehandeld, dus het kan enige tijd duren voordat u de definitieve waarde heeft.