Huurwoningen en WOZ-waarde

Wijzigingen

Met ingang van 1 oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat de WOZ-waarde voor een gedeelte de maximale huurprijs voor woningen met een gereguleerde huur bepaald. Dit heeft als gevolg dat de WOZ-waarde van uw woning vanaf 1 oktober 2015 van invloed kan zijn op de huurprijs van uw woning.

Wilt u weten hoe hoog de WOZ-waarde van uw woning is? Klik dan hier.

Het woningwaarderingsstelsel

Het woningwaarderingsstelsel is een puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van gereguleerde of niet-geliberaliseerde huurwoningen wordt bepaald. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de huurwoning krijgt een bepaald aantal punten. Deze punten bij elkaar opgeteld bepaald te maximale huurprijs van de woning. Als u het vermoeden heeft dat uw huur hoger is dan de maximale huurprijs die geldt voor uw woning, kunt u bezwaar maken bij de huurcommissie.

De WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw woning speelt voor 25% mee in de huurprijs van uw woning. Het is dan ook van groot belang dat de WOZ-waarde correct wordt vastgesteld zodat u niet teveel huur betaald. Als u aan het begin van het jaar de WOZ-waarde ontvangt en u bent het hier niet mee eens, meld u dan aan zodat wij voor u geheel gratis bezwaar in kunnen dienen.

 

Huurwoning en WOZ-waarde