WOZ-waarde woning

Wat is een WOZ-waarde?

Elk jaar in januari of februari stuurt de gemeente u een bericht over de

WOZ waarde van uw woning. WOZ is de afkorting van ‘waardering

onroerende zaken’. De WOZ regelt de waardering van alle 

onroerende zaken in Nederland voor de belastingheffing. Het doel van

deze wet WOZ is om alle woningen op dezelfde manier te taxeren,

zodat ook de belasting voor iedereen op dezelfde manier berekend kan

worden. 

De WOZ-waarde wordt gebaseerd op het bedrag dat de woning op zal

leveren wanneer deze wordt verkocht.

 

Deze waarde is afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, de staat van

onderhoud  en het type woning. De waarde van de woning kan stijgen

of dalen stijgende of dalende prijzen op de huizenmarkt. Belastingen

die afhankelijk zijn van de hoogte van de WOZ-waarde van je woning zijn:

  • Eigenwoningforfait 

  • Onroerendezaakbelasting

  • Watersysteemheffing

  • Rioolheffing

  • Erf-of schenkbelasting over een woning

Wat houdt dat in?

Een te hoge WOZ-waarde betekent voor u als eigenaar dus dat u elk jaar te veel belasting betaalt en heeft dus grote financiële consequenties. Het is daarom belangrijk om tijdig bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Voor belastingjaar 2020 geldt de zogenaamde waardepeildatum 1 januari 2019. Dit betekent dat de gemeente moet bepalen wat de waarde van uw woning was op 1 januari 2019. Dit wordt gedaan door uw woning te vergelijken met woningen die rond 1 januari 2019 zijn verkocht. En juist hier gaan ze met grote regelmaat de fout in. Vaak vergelijkt de gemeente uw woning met woningen die niet vergelijkbaar zijn met uw woning of houden ze onvoldoende rekening met verschillen tussen uw woning en de verkochte woningen. Hierdoor klopt de WOZ-waarde vaak niet. Denkt u dat uw WOZ-waarde te hoog is of wilt u uw WOZ-waarde gewoon laten controleren, meld u dan aan voor een gratis WOZ-bezwaarschrift.

Maak gratis bezwaar

Als wij voor u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, is de slagingskans groter dan wanneer u zelf bezwaar maakt. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde, meld u dan aan en maak gebruik van onze jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van WOZ-procedures. Als wij bezwaar voor u indienen dan is dit altijd gratis. De gemeente vergoed onze kosten bij een geslaagd bezwaarschrift. Wordt de WOZ-waarde niet verlaagd, dan nemen we de kosten voor onze eigen rekening. Lees hier waarom onze dienstverlening voor u in alle gevallen kosteloos is. Binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking, dient bezwaar gemaakt te worden. Wacht dus niet en meld u vandaag nog aan.